X
تبلیغات
رایتل

جغرافیا و آمایش Teheran.Iran. geographie et amenagement

آموزش و پژوهش علمی جغرافیا ( شناخت سرزمین ) و آمایش سرزمین ، کپی و استفاده ی غیر مجاز از محتویات این سایت در هرگونه سازمان اداری ممنوع است .

ژئو ماتیک ( در آمایش سرزمین ) (2)


ژئو ماتیک ( در آمایش سرزمین ) (2)


آمایشگران عصر حاضر قاعدتا" کار خود را با ژئوماتیک و منطق ارائه شده از سوی ژئو ماتیسین ها شروع می کنند :

- مدیران پروژه های ژئوماتیکی

- مهندسان ژئو ماتیک

- مهندسان سیستم های اطلاعات جغرافیائی

- مدیران سیستم های اطلاعات جغرافیائی

- تکنسین های نقشه کشی

- تکنسین های تحلیل داده ها

- مدیران پایه در داده های فضائی

- معماران سیستم های اطلاعات جغرافیائی

- و...

متبع اصلی :

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omatique


تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی‌ماه سال 1395 ساعت 07:05 ب.ظ | نویسنده: علیرضاآیت اللهیAlireza Aayatollahi.Tehran.Iran | چاپ مطلب 1 نظر

ژئو ماتیک ( در آمایش سرزمین )ژئو ماتیک ( در آمایش سرزمین )


ژئو ماتیک یا مهندسی ژئو ماتیک مجموعه ای است از ابزار ها و روشهای گرد آوری ، شرح و تفصیل ، تحلیل و پردازش و انتشار داده های جغرافیائی . 

بنابر این ژئو ماتیک لااقل مشتمل بر سه گروه از فعالیتهای متمایز از یکدیگر است :

- گرد آوری داده های جغرافیائی

- پردازش داده های جغرافیائی

- انتشار داده های جغرافیائی

ژتو ماتیک حاصل ادغام دو عنوان است که در قلمرو آن قرار گرفته اند : ژئو از جغرافیا و ماتیک از انفورماتیک که مجموعا" شامل اطلاعات جغرافیائی می شود .

ژئو ماتیک رابطه ی بسیار تنگاتنگی با توصیفات جغرافیائی ، نقشه برداری و به طور کلٌی اطلاعاتی جغرافیائی دارد که یک منظر یا یک پدیده ی واقع شده در فضای جغرافیائی را معرفی می کند . 

حوزه ی عمل ژئوماتیک گسترده تر از حوزه عمل « سیستم اطلاعات جغرافیائی » است و در واقع آن را نیز در بر می گیرد .

برخی از مکاتب اتگلیسی زبان جغرافیا آن را متکی بر دو بخش اساسی زیر معرفی کرده اند :

- مهندسی نقشه برداری از زمین

- مدیریت علوم زمین

امروزه می توان گفت که اساس آمایش پیشرفته زمین بر اساس داده ها، تحلیل ها و ... بطور کلٌی ژئو ماتیک قرار گرفته است .


متبع اصلی :

https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9omatique


تاریخ ارسال: چهارشنبه 22 دی‌ماه سال 1395 ساعت 01:48 ب.ظ | نویسنده: علیرضاآیت اللهیAlireza Aayatollahi.Tehran.Iran | چاپ مطلب 0 نظر

چشم انداز جغرافی برای آمایش سرزمین (2)

چشم انداز جغرافی برای آمایش سرزمین


فایده جغرافیا


بین فواید متعدد و متفاوتی که برای جغرافی قائل شده اند مهمتر از همه نقش جغرافیا در شناخت انسان از محلٌ و محیط زندگی خود است .

از زمانی که کاربردهای جغرافی ، که اصولا" یک دانش توصیف تمام سطح کره زمین است ، و به خصوص آمایش سرزمین ، مطرح شده است ، به این اعتبار تحول و توسعه ای بیش از پیش یافته بسیار غنی تر شده است .

نیروهای بسیار بیشتری به جغرافی پرداخته اند و اکتشافات و ابداعات بسیار بیشتری در آن پدید آمده است که شاید مهمتر از همه ژئو ماتیک باشد که مسئله ی اطلاعات جغرافیائی لازم برای آمایش سرزمین در هر محل را به صورتی سیستما تیک فراهم می آورد . امروز :

جغرافیای آمایش همزادی است از ( مهندسی ) ژئوماتیک

و

آمایش شهری همزادی است از ( مهندسی ) شهرسازی


منبع اصلی:


http://eduplus-ci.org/gbarticle.php?id=53


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی‌ماه سال 1395 ساعت 06:09 ب.ظ | نویسنده: علیرضاآیت اللهیAlireza Aayatollahi.Tehran.Iran | چاپ مطلب 0 نظر

چشم انداز جغرافی برای آمایش سرزمین


چشم انداز جغرافی برای آمایش سرزمین


مهم تر از هر چیز دیگر آن است که جغرافی بهترین ابزار انتخاب محل استقرار هر فعالیت اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی است .

کوشش هائی که برای یافتن مناسب ترین و بهترین محل استقرار یک کار خانه ، یک بازار روز ، یک ساختمان مسکونی ، یا حتی مسیر یک راه آهن ، یا محل یک فرودگاه می شود ، سبب مطالعات دقیق جغرافیائی و شناخت دقیق فضای جغرافیائی برای اشغالِ بخشی از آن است .

جغرافی ، شناخت کافی از هر محل ، یا در واقع فضای جغرافیائی آن برای کاربرد ، و تنگناهای آن در هر نوع کاربرد ، را آسان می سازد . 

فواید تحلیل جغرافیائی

تحلیل جغرافیائی به هر جغرافیدانی اجازه می دهد که نظریه های مختلف جغرافیائی ، آمایشی و غیر از آنها را مورد بررسی قرار دهد . این نظریه ها دارای فوایدی متعدد و متفاوت اند ؛ و از آنجمله :

- دریافت روابط متقابل بین انسان و هریک از عناصر جغرافیائی ؛ مثلا" زمین شهری ؛ جنگل و کوه و رود ... و باز بین هریک از اینها میان خود چون رابطه کوه و رود .

- بیان کلٌی روابط بین پدیده های جغرافیائی

- توسعه روابط مسؤولانه انسان در برابر پدیده های جغرافیائی که در برنامه های ساخت و ساز آمایشس به حفظ و حتی احیاء محیط زیست می رسد .


تاریخ ارسال: سه‌شنبه 21 دی‌ماه سال 1395 ساعت 05:05 ب.ظ | نویسنده: علیرضاآیت اللهیAlireza Aayatollahi.Tehran.Iran | چاپ مطلب 0 نظر

کاربرد جغرافی برای آمایش سرزمین ؛ و تامین مالی آن

کاربرد جغرافی برای آمایش سرزمین ؛ و تامین مالی آن

در عصر حاضرجغرافی برای ارضاء حسٌ کنجکاوی چندان مطرح نیست ، و نیازی به تحصیلات عالی و تحقیقات عمیق ندارد .

آنچه بخصوص در کشورهای پیشرفته علمی - صنعتی مطرح است کاربرد جغرافیا و فایده جوئی از آن تحت عنوان جغرافی کاربردی است .

مهمترین یا لااقل یکی از مهمترین کاربرد های جغرافی در آمایش سرزمین است .

آمایش سرزمین کمتر به کارفرمائی بخش خصوصی صورت می گیرد و در کشورهای عقب متنده و درحال توسعه عملا" تحت مسؤولیت مدیریت دولتی و از وظابف دولت است .

به منظور آمایش لازم است ابتدا سرزنین کشور ، به خصوص کشورهائی وسیع با مناطق جغرافیائی چون ایران ،  را به مناطق جغرافیائی همگن تقسیم کرد ؛ تا رابطه دولت با مراکز منطقه ای آمایش سرزمین در کشور باشد .

چون بحث اصلی آمایشِ کلاسیک ؛ یعنی اجتماعگرا ، بر کاهش شکاف توسعه بین مناطق محروم و مناطق برخوردار ، و نیز کاهش شکاف توسعه بین شهر ها و روستا ها است طبیعی است که دولت می بایست کار خود را با مطالعه و کمک مالی به مناطق محروم و روستاها شروع کند و تسهیلات ، البته به صورتی منطقی ، به سوی مناطق محروم و روستا ها سرازیر شود ...

... و چون جغرافی نخستین یا از نخستین بخشهای کار است مطالعات جغرافیائی مناطق محروم و روستاها در اولویت مطالعات آمایشی قرار می گیرد .

دولت اقتصاد گرا اولویت را به مناطقی می دهد که آمایش یرزمینشان برای کشور سودمند تر باشد .

در هر حال مناطق بر خوردار می توانند بدون چشمداشت ، یا با چشمداشتی کمتر ، به تسهیلات دولتی به اتکاء بودجه ی خود به آمایش سرزمین تحت مدیریتشان بپردازند .

در اینجا سلسله مراتب مالی که از پرداخت به مؤسسات مشاور برای مطالعات جغرافی محل ( سرزمین ) شروع می شود از دولت شروع و به منطقه ، استان ، شهرستان.... می رسد .

کمک ها و تسهیلات دولتی براساس پروژه هائی است که به دولت ( در ایران به سازمان برنامه و بودجه ) ارائه می شود و با ارزیابی کارشناسی ، مورد پذیرش قرار می گیرد .

جغرافیای آمایش ، بودجه آمایش سرزمین ، اولویت مناطق محروم ، اولویت روستاها ، تامین مالی ، وظیفه دولت ، وظیفه مدیریت محلی ، پروژه مطالعاتی ، مناطق برخوردار

منبع اصلی :

http://img.over-blog.com/275x300/0/54/21/73/Geographie/Territoires-du-quotidien/Schema-Les-acteurs-publics-de-l-amenagement.jpg


تاریخ ارسال: دوشنبه 20 دی‌ماه سال 1395 ساعت 08:37 ق.ظ | نویسنده: علیرضاآیت اللهیAlireza Aayatollahi.Tehran.Iran | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 85 )
   1      2     3     4     5      ...      17   >>
صفحات